Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 23 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Pułtusk: Tylko burmistrz trafił do aresztu

02.02.2018 11:00:00

Sąd Rejonowy w Białymstoku przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o umieszczeniu burmistrza Pułtuska w tymczasowym areszcie. Biznesmeni z Warszawy i Nasielska po wpłaceniu kaucji 50 tys. zł i 100 tys. zł będą zwolnieni.

Istniała obawa, że burmistrz pozostając na wolności może w bezprawny sposób wpływać na bieg postępowania karnego poprzez mataczenie w sprawie m.in. nakłaniania do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień.

Burmistrzowi Pułtuska uzupełniono zarzuty o przyjęcie oraz żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości. Chodzi o 90 tys. zł, które miał mu przekazać jeden z przedsiębiorców. Sprawa nie dotyczy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, gdzie obecny burmistrz był tam dyrektorem, tylko pełnienia już funkcji burmistrza. 

Śledczy sprawdzali ewentualne nieprawidłowości w szkole i urzędzie.

Wiceburmistrz, dwóch urzędników ratuszowych (specjalista ds. zamówień publicznych i kierownik inwestycji), prezes i księgowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zostali także zwolnieni za kaucją. Mają dozór policyjny oraz nie mogą opuszczać kraju. Urzędnicy mogą wrócić do pracy, ale mają zakaz wykonywania czynności służbowych związanych z przetargami i zamówieniami publicznymi. 

Całej ósemce postawiono zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, oddzielnie bądź w porozumieniu, uczestnictwa w zmowie przetargowej i przedłożenie nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania dotacji. 

CBA zatrzymało podejrzanych we wtorek rano w ich domach. Powodem zatrzymania były nieprawidłowości przy przetargach na prace budowlane w Zespole Szkół w Golądkowie i internacie szkoły (ok. 1 mln zł) oraz przy budowie miejskiego żłobka (ok. 3 mln zł). W sierpniu 2016 r. zawidomienie do prokuratury w sprawie szkoły złożył minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Do postępowania jednak włączono także inne wątki dotyczące przetargów na wykonywanie prac remontowych zorganizowanych w Pułtusku w 2015 roku.

Więcej we wtorkowym wydaniu tygodnika

autor: kak

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz