Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 20 lutego 2020

Ciechanów zabiega o pieniądze na zieleń

25.05.2018 00:00:00

Radni zgodzili się na upoważnienie prezydenta do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie”.

Projekt obejmowałby I etap budowy parku miejskiego „Jeziorko”, utworzenie parku naturalistycznego „Krubin”, łąkę w Dolinie Rzeki Łydyni i utworzenie placu zabaw wraz z nasadzeniami w parku im. M. Konopnickiej.

Inwestycja miałaby kosztować około 3,6 mln zł. Wnioskowana kwota to ponad 3 mln zł, co stanowi 85% kosztów inwestycji. Resztę miasto pokryłoby z własnych środków.

Jak informuje Urząd Miasta, w przypadku otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w budżecie gminy trzeba będzie wygenerować 88 tys. zł rocznie na zabezpieczenie projektu.

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz