Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 27 lutego 2020

Nieznane fotografie z koszar

28.11.2018 10:00:00

Fotografie i dokumenty z archiwum generała Juliana Filipowicza, przedstawiające m.in. ciechanowskie koszary, zostaną zaprezentowane 12 grudnia o godzinie 17.00 w Społecznej Szkole Podstawowej STO im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie przy ulicy Wyspiańskiego 11A.

Jak informują organizatorzy, w swej wojskowej karierze Julian Filipowicz był najdłużej związany z ciechanowskim garnizonem. W przechowanym przez syna generała i następnie przekazanym jego wnukowi archiwum zachowały się dokumenty związane właśnie z Ciechanowem i siedmioletnim pobytem w nim generała Filipowicza.

Wśród nich są fotografie z koszar 11 Pułku Ułanów, w tym dwie unikalne:

- zdjęcie przedstawiające oficerów kawalerii z gen. Gustawem Orlicz-Dreszerem stojących przed bramą wjazdową do koszar. To dotychczas jedyna zachowana fotografia pokazująca, jak wyglądała koszarowa brama.

- wcześniej nieznana fotografia dokumentująca pobyt Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie 26 kwietnia 1924.

W spotkaniu wezmą udział Tomasz Filipowicz – wnuk generała Juliana Filipowicza oraz Waldemar Stopczyński – prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego oraz nauczyciel jęz. polskiego w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni.

Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego, Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie i Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni.

Wcześniej – o godzinie 12.00 w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Ciechanowie odbędzie się spotkanie z Waldemarem Stopczyńskim, autorem tekstów poświęconych dokumentom dotyczącym zamachu na Franza Kutscherę, o penetrowaniu rodzinnych archiwów, podważaniu utrwalonych narracji historycznych, odnalezionych kliszach ze zdjęciami z powstania warszawskiego, o zapomnianym Bolesławie Srockim oraz żołnierzach batalionów „Zośka” i „Parasol”, o poszukiwaniu w podziemiach Pałacu Staszica w Warszawie zaginionego archiwum Związku Młodzieży Polskiej „Zet”.

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz