Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 23 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Ciechanów: drastycznie wzrośnie oplata za śmieci

29.11.2018 09:30:00

Do porządku obrad dzisiejszej sesji, na wniosek sekretarza miasta Adrianny Saganek, wprowadzony został punkt porządku obrad dotyczący podniesienia stawek za odbiór śmieci: za segregowane z 9,50 d0 13 zł, a za niesegregowane - z 16 zł do 25 zł.

Uchwała została przyjęta przy 12 głosach za, 7 glosach przeciwnych i 1 wstrzymującym. 

Ratusz przypomina, że w 2016 roku analiza dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami pozwoliła na obniżenie stawek opłat za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stawkę ustalono na poziomie 9,50 zł miesięcznie od osoby (obniżenie z wcześniejszych 11 zł). Obecnie utrzymanie opłaty na dotychczasowym poziomie nie jest możliwe. Ciechanów, ale i wiele innych gmin zmuszonych jest do podwyżek, jest to ogólnopolska tendencja. Inne gminy już podniosły opłatę i będą zmuszone do kolejnych takich działań.

- Jest to trend ogólnopolski, dotyczący wszystkich gmin, a spowodowany podniesieniem przez rząd opłaty składowiskowej, wprowadzeniem przez parlament obowiązku segregowania całej frakcji odpadów biodegradowalnych, wzrostem cen energii, paliwa oraz płacy minimalnej - przekonuje Urząd Miasta.

Sekretarz miasta prosząc o uzupełnienie porządku obrad wyliczała, że 22 listopada rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Kwota nowej umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie wynosi 25 894 800 zł brutto, czyli o blisko 35% więcej w stosunku do poprzedniej umowy. Podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niezbędne dla zbilansowania systemu finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi.

autor: RN

Komentarze Internautów (2)dodaj komentarz

  • wm, 2018-11-29 13:15:58
    Wyższe ceny
    Nowa władza zaczyna od podnoszenia cen na usługi. A może należy się zastanowić nad oszczędnościami w PUK.
  • Gość, 2018-11-29 14:48:22
    Już po wyborach...
    Po wyborach wraca życie. No cóż jak wybraliśmy , tak mamy. Powodzenia