Tygodnik Ciechanowski

Czwartek, 19 września 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

Projekty do budżetu obywatelskiego 2020

04.05.2019 07:15:00

W Ciechanowie można już składać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Są one przyjmowane do końca czerwca. Na ten cel samorząd przeznacza co roku co najmniej 1,5 mln zł.

Jedna osoba może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta, papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego należy załączyć listę z podpisami co najmniej 50 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 20 mieszkańców danego osiedla.

Zniesienie kryterium wiekowego dla osób składających wniosek i biorących udział w głosowaniu, dłuższy termin zgłaszania projektów, większa wysokość środków przeznaczonych na realizację zwycięskich zadań, brak weryfikacji e-mailowej przy głosowaniu elektronicznym – to główne zmiany wprowadzone do Budżetu Obywatelskiego 2020. W tej edycji ponownie można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2019 rok było zawieszone.

Jak informuje Urząd Miasta, propozycje w lipcu i sierpniu będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu 3 dni. We wrześniu odbędzie się głosowanie. Udział w nim będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa.

autor: RN

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz