Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 20 września 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com
 • W Nowym Dworze Maz. powstaje ratownicze centrum

  06.05.2002 15:00:00

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze organizuje w swej siedzibie powiatowe centrum powiadamiania ratunkowego. Organizuje własnymi siłami.

  Czytaj dalej

 • Nowy Dwór Maz.: Honorowi krwiodawcy

  14.04.2002 08:00:00

  Polski Czerwony Krzyż w Nowym Dworze Mazowieckim jest propagatorem honorowego krwiodawstwa. Zachęca do honorowego oddawania krwi młodzież szkolną, wspólnie z miejscową Stacją Krwiodawstwa organizuje akcje oddawania krwi. Współpraca na tej linii układa się wyjątkowo dobrze, ponieważ szef stacji Adam Gumkowski jest zarazem szefem pecekowskiej organizacji.

  Czytaj dalej

 • Kolejna prozdrowotna akcja MCZP: „Uwolnijmy nasze dzieci od tytoniu”

  07.04.2002 11:36:08

  Pod takim hasłem ciechanowski oddział Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego wraz z Ciechanowskim Konsorcjum Zdrowia rozpoczęły w styczniu br. program antynikotynowy. Sojusznikami w jego realizacji są: polska fundacja „Promocja Zdrowia”, Centrum Onkologii, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA).

  Czytaj dalej

 • Oceniono „program naprawczy”: Szpital zmniejsza zadłużenie

  03.04.2002 14:00:00

  Rada Społeczna Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wyraziła uznanie dla jego dyrekcji i załogi za lepszą dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych i zahamowanie tempa narastania nowych długów.

  Czytaj dalej

 • Trwa kuracja płońskiej służby zdrowia

  02.04.2002 13:44:18

  Minął właśnie rok od czasu wyjątkowej zapaści jaka dotknęła tutejszy SP ZZOZ. Przypomnijmy, że wiosną ubiegłego roku w kasie szpitala brakowało kilkuset tysięcy złotych, obie skromne poradnie, rehabilitacyjna i reumatologiczna, działały bez kontraktu.

  Czytaj dalej

 • Pomagać innym

  02.04.2002 13:28:46

  Wielce konkretną i potrzebną działalność prowadzi organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze, obejmująca swym zasięgiem cały powiat. Krzewi higienę i wychowanie zdrowotne, stara się nieść pomoc materialną ludziom potrzebującym, propaguje honorowe krwiodawstwo.

  Czytaj dalej

 • Kasy Chorych: Gorszy rok dla służby zdrowia

  24.03.2002 18:00:00

  Zarząd Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych spotkał się w Ciechanowie ze świadczeniodawcami, przedstawicielami samorządów lekarskich i pielęgniarskich oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia. Było to jedno z ostatnich takich posiedzeń, bo Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało likwidację kas chorych.

  Czytaj dalej

 • Ciechanowski szpital nie płacił za sprzątanie...

  24.03.2002 17:00:00

  Pracę może stracić ok. 100 osób.
  Firma „Impel” zajmująca się sprzątaniem Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wypowiedziała umowę z końcem bieżącego miesiąca. Powodem jest nieregularne płacenie (nawet z 3-miesięcznym opóźnieniem) za wykonywane usługi.

  Czytaj dalej