Tygodnik Ciechanowski

Środa, 26 lutego 2020

 • Kurniki w gminie Joniec? Mieszkańcy już protestują

  16.04.2015 12:27:43

  Mieszkańcy Proboszczewic, nie akceptują pomysłu wybudowania kurzej fermy w ich wsi. - Nasza miejscowość położona jest na terenie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Z tego co wiemy, ma u nas powstać zakład hodowli drobiu - aż 10 kurników na niespełna 8-hektarowej działce, w pobliżu której znajdują się małe gospodarstwa rolne, budynki mieszkalne, pasieki pełne pszczół.

  Czytaj dalej

 • Korytarz śmierci

  11.04.2015 10:25:34

  Zdjęcia, które można znaleźć w internecie, są wstrząsające. Widać na nich dziesiątki martwych ptaków, poukładanych jeden przy drugim na ziemi czy też maskach samochodów. Obok nich stoją mężczyźni, czasem niemal dzieci, którzy z dumą prezentują swoje trofea.

  Czytaj dalej

 • Mieszkańcy Chrzanówka i Chrzanowa nie chcą wiatraka

  08.04.2015 16:44:26

  Mieszkańcy Chrzanówka i Chrzanowa wystosowali do wójta gminy Opinogóra petycję, w której proszą o wydanie negatywnej decyzji w sprawie budowy elektrowni wiatrowej.

  Czytaj dalej

 • Po kontroli w spółce Ventus: Zapytają ministra środowiska

  31.03.2015 14:37:15

  W siedzibie ciechanowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie ewentualnego wymierzenia kary spółce Ventus za naruszenie warunków wydanego przez starostę zezwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów.

  Czytaj dalej

 • Mazowsze: Płoną trawy

  26.03.2015 18:22:14

  Co roku na przełomie zimy i wiosny wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. - To plaga, z którą musimy walczyć, trzeba uświadamiać Polaków, że wypalanie traw przynosi straty i może zagrażać życiu – apeluje wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i zachęca starostów oraz burmistrzów do włączenia się w prewencyjną kampanię edukacyjną.

  Czytaj dalej

 • W lutym rusza nowa linia produkcyjna w Woli Pawłowskiej

  07.01.2015 10:39:17

  - Prace przy budowie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Woli Pawłowskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem i planem rzeczowo-finansowym – mówi Wojciech Jagodziński, prezes prowadzącego składowisko Woli Pawłowskiej ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

  Czytaj dalej

 • Kontrola w spółce Ventus

  09.12.2014 13:11:57

  Kilkanaście dni temu ciechanowska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska rozpoczęła kontrolę w spółce Ventus, która na terenie byłej cukrowni w Ciechanowie zajmuje się „recyklingiem (przetwarzaniem i unieszkodliwianiem) na dużą skalę odpadów z tworzyw sztucznych”.

  Czytaj dalej

 • Opinogóra: Na remont oczyszczalni w Pomorzu

  07.11.2014 14:32:17

  Władze gminy Opinogóra podpisały z zarządem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich remontu oczyszczalni ścieków w Pomorzu oraz modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Opinogórze (z odcinkiem sieci wodociągowej zabezpieczenia przeciwpożarowego Muzeum Romantyzmu).

  Czytaj dalej