Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 17 lutego 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Marszałek i starostowie podpisali umowy

 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18

1/18

Fot. Krzysztof Kowalski

W sobotę, 3 lutego, w Ciechanowie, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisał z przedstawicielami 5 powiatów naszego regionu (ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i żuromińskiego) umowy w sprawie modernizacji wybranych inwestycji drogowych. Jak podkreślił w okolicznościowym wystąpieniu marszałek Struzik, samorządy powiatowe nie są w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb społecznych w zakresie modernizacji dróg powiatowych. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w latach 2017 i 2018 nieco ponad 100 mln zł – ze swoich własnych środków finansowych - na wsparcie modernizacji tej kategorii dróg. - Nie są to drogi wybrane przypadkowo. Są to drogi, które maja duży wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy danego powiatu i regionu – podkreślił marszałek. Więcej w „TC” z 6 lutego.