Tygodnik Ciechanowski

Poniedziałek, 25 marca 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Dzień Kobiet w żuromińskim ZNP

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

1/14

Fot. Agnieszka Orkwiszewska

 

Tradycyjnie już od wielu lat z okazji Dnia Kobiet żuromiński oddział ZNP zorganizował spotkanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zrzeszonych w Związku. Połączone było ono z pożegnaniem odchodzącej na emeryturę po 41 latach pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie członkini Związku Agnieszki Brzostek, oraz wizytą Grzegorza Gruchlika, wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP, który przekazał podczas niego garść najświeższych informacji, dotyczących aktualnej sytuacji w oświacie.

- Rzecz, która jest szalenie niebezpieczna, a która wejdzie w życie już 1 września, to ocena pracy nauczyciela – podkreślił Gruchlik. Omówił on szczegółowo, jakie zadania czekają wkrótce dyrektorów szkół, którzy będą musieli przygotować specjalne regulaminy oceny pracy swoich nauczycieli, a które to będą opracowywane oddzielnie dla każdej placówki (nie będzie jednego ogólnego schematu, stąd oceny nauczycieli w placówkach mogą być skrajnie różne).

AO