Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 19 kwietnia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika Ciechanowskiego. W e-prenumeracie taniej!

Konkurs pięknego czytania Bieżuń 2018

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

1/18

Fot. Agnieszka Orkwiszewska

 Już po raz X w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w  Bieżuniu odbył się powiatowy  konkurs pięknego czytania. W tym roku uczestnicy prezentowali poezję i prozę patriotyczną.

Wśród prezentowanych wierszy i fragmentów prozy pojawiły się m.in. "Gawęda o miłości..." Szymborskiej, "Tu wszędzie jest Polska", "O ptakach i ojczyźnie", "Marcin Kozera", "Polska " Słonimskiego, "Na zawsze w pamięci", "Alarm" czy "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Białoszewskiego.

Jury oceniało nie tylko dobór tekstu do wieku, tempo czytania, płynność wymowy i poprawność artykulacji głosek, ale też wyrazistość mowy, akcent zdaniowy, mimikę i gest (tzw. intuicję artystyczną). Pod uwagę brano również postawę czytającego, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku i strój odpowiedni do czytanego fragmentu. Oceniano zachowanie czytającego i sposób radzenia sobie z tremą.

AO