Tygodnik Ciechanowski

Środa, 18 września 2019

Szanowny Kandydacie zapoznaj się z cennikiem ogłoszeń wyborczych w ,,TC" i zaprezentuj swój program. Zapraszamy Państwa do biura ogłoszeń ,,TC", Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 23 672 44 96, e-mail: ogloszenia@tc.ciechanow.com

Fundusz Dróg Samorządowych: wojewoda wręczył czeki

 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 10
 • 12
 • 1
 • 2
 • 11

1/13

Fot. K. Kowalski

We wtorek, 11 czerwca, w Ciechanowie, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył symboliczne czeki przedstawicielom powiatów i gmin subregionu ciechanowskiego, które w tym roku otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

W subregionie ciechanowskim, z dofinansowaniem z FDS przebudowane zostaną cztery drogi powiatowe i sześć dróg gminnych o łącznej długości 17,4 km. Łączna kwota dofinansowania tych inwestycji wyniesie 14,7 mln zł, co stanowi 50 proc. szacowanych kosztów realizacji tych zadań.

Więcej w „TC” z 18 czerwca.