Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 10 października 2015

Tygodnik Ciechanowski

Sekretariat
ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
Sekretariat: tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: tc@ci.onet.pl

Telefony

Redaktor naczelny
tel/fax: (23) 672 34 02
Redaktorzy prowadzący
tel.: (23) 673 93 67, 673 93 63 e-mail: tc@ci.onet.pl
Dziennikarze
tel.: (23) 673 23 43, 673 93 65
Dział graficzno-techniczny
tel.: (23) 673 93 60

Promocja, kolportaż - Radosław Marut
tel.: (23) 673 93 66
 
Biuro ogłoszeń
tel.: (23) 672 26 55, fax. (23) 672 44 96

Księgowość
tel.: (23) 673 93 62
Wydawca:
Społdzielnia Pracy "CIECH-PRESS"
ul.Piotra Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
Prezes: tel/fax. (23) 672-34-02

Redakcja

Redaktor naczelny
Tel. 23 672 34 02, e-mail. tc@ciechanow.com
Ryszard Marut, ryszard.marut@tc.ciechanow.com

Zastępca redaktora naczelnego
Tel. 23 673 93 67, e-mail: tc@ci.onet.pl
Włodzimierz Dżbik, włodzimierz.dzbik@tc.ciechanow.com

Redaktor prowadzący
Tel. 23 673 93 63, e-mail: tc@ci.onet.pl
Marek Żbikowski, e-mail: marek.zbikowski@tc.ciechanow.com


Zespół:
Krzysztof Kowalski
Izabela Koba-Mierzejewska


Roman Nadaj
Agnieszka Orkwiszewska


Bolesław PrusMarta Maik
Paweł Wiewiórkowski
pawel.wiewiorkowski@onet.pl
Stefan Żagiel

Współpracują:
Małgorzata Barwicka

Ewa Stangrodzka


Grażyna Czerwińska

Marzena Rutkowska

Mirosław Hajnos

Wojciech Giełżyński

Zenon Lewandowski
Opracowanie graficzno-techniczne:
Cezary Czostkiewicz - kierownik działu

Artur Szczerba - red. graficzny

Piotr Zbrzezny - red. graficzno-techniczny
Opracowanie wersji internetowej:
Marek Żbikowski


Korekta: Wanda Kalinowska