Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 23 lutego 2020

  • SPP w Ciechanowie: zasłużeni krwiodawcy nie płacą

    09.01.2020 10:00:00

    1 stycznia 2020 r. weszła w życie uchwała Rady Miasta Ciechanowa wprowadzająca kartę Honorowego Dawcy Krwi. Dokument ten upoważnia honorowych dawców krwi, którzy są zameldowani w Ciechanowie i oddali co najmniej 20 litrów krwi, do bezpłatnego parkowania w miejskiej Strefie Płatnego Parkowania.

    Czytaj dalej