Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 28 lutego 2020

  • Niebiezpieczna DK 62

    20.02.2018 09:00:00

    Kilkukilometrowy odcinek drogi nr 62 od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy wjeździe na lotnisko w Modlinie, do skrzyżowania z ul. Żołnierzy Września w Nowym Dworze bez wątpienia mogłby zostać oznakowany czarno-żółtymi tablicami drogowymi tzw. ,,czarnym punktem”.

    Czytaj dalej