Tygodnik Ciechanowski

Piątek, 05 czerwca 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika Ciechanowkiego" na: https://eprasa.pl/news/tygodnik-ciechanowski . W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php
fot. R.Nadaj
fot. R.Nadaj

Halina Mieszkowicz: Sędzia to zawód daleki od rutyny

10.05.2017 10:28:46

- Świadomość prawną mieszkańców naszego regionu jest ona większa niż chociażby 10 lat temu – mówi TC sędzia Halina Mieszkowicz, okręgowy kierownik szkolenia, wyznaczonym ds. edukacji prawnej w okręgu płockim.

- Świadomość prawna to nie tylko sformalizowana edukacja, ale też aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, społecznym, kształtujące wiedzę co do reguł prawa, rozwiązań konkretnych problemów. To również dostępność do literatury, poradnictwa prawnego, które w dobie internetu jest łatwe, chociaż nie do końca skuteczne. Wychodząc z inicjatywą cyklicznych spotkań, chcemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym funkcjonowanie sądu, rolę w obrocie prawnym różnych zawodów prawniczych, przekonać, że prawo służy w procesie rozwiązywania konfliktu, a sędziowie dbają o to, aby obowiązujące przepisy były właściwie stosowane.


* Niektóre sądowe sprawy ciągną się często latami. Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w sądownictwie, żeby trwały krócej?

- Dotyczy to jedynie spraw jednostkowych. Przy ocenie tego zjawiska zawsze należy odnosić czas trwania postępowania do konkretnej sprawy, mając na uwadze, że wpływ na ten czas mają takie okoliczności, jak m.in. oczekiwanie na opinię biegłych, świadome przedłużanie przez stronę, poszukiwanie dowodów, a po stronie sądu - niedostateczna obsada orzecznicza, rosnący wpływ spraw. Wszystkim sędziom bardzo zależy na szybkim przeprowadzeniu rozprawy, ale często obowiązujące procedury spowalniają postępowanie, wymuszając określone czynności. Oczywiście nie chcę w żadnym stopniu usprawiedliwiać długotrwałości postępowań sądowych, a tylko podkreślić, że nie można stawiać uogólnionej tezy, że długotrwałość jest zjawiskiem powszechnym. Od lat środowisko sędziowskie postuluje, że nie wszystkie sprawy muszą być załatwiane w sądach powszechnych. Pomocne byłoby np. stworzenie instytucji sędziego pokoju dla rozpoznawania wykroczeń. W sądach powinny być rozstrzygane sprawy sporne, poważne, których strony nie mogły rozwiązać polubownie, mediacyjnie. Ustawodawca powinien też wsłuchać się w głosy praktyków i uprościć postępowania sądowe, co nie tylko przyspieszy załatwienie sprawy, ale przede wszystkim stworzy zrozumienie instytucji prawnych dla obywatela i ułatwi mu poruszanie się w obrocie prawnym.

Cały wywiad w TC z 9 maja br.

autor: RN

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz