Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 19 czerwca 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl

Prawie 900 tys. zł dla ciechanowskich szkół

17.07.2018 16:30:00

Władze Ciechanowa pozyskały dofinansowanie do II edycji projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”, w ramach którego w miejskich szkołach podstawowych organizowane będą zajęcia: rozwijające wiedzę i umiejętności, wyrównujące; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Przewidziane są również zajęcia programowania oraz szkolenia dla nauczycieli. Zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny za ponad 250 tys. złotych.

Jak informuje Urząd Miasta, wartość całego projektu wynosi ponad 1 mln zł, z czego przyznane unijne dofinansowanie to aż 871 591,20 zł. Wkład miasta będzie niepieniężny.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych m. in. dla 38 grup, czyli dla 252 uzdolnionych uczniów, zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności. W sumie przewidzianych jest 2280 godzin takich zajęć.

Jeżeli chodzi o zajęcia wyrównujące, będzie to 3390 godzin – dla 649 uczniów zostanie utworzonych 113 grup. Powstanie także 48 grup dla 201 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na co złoży się 1440 godzin zajęć. Ponadto 720 godzin zajęć z programowania przewidziano dla 84 uczniów w 12 grupach. Przeszkolonych zostanie 141 nauczycieli – dla 15 grup odbędzie się 114 godzin zajęć.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szerzej w wydaniu papierowym TC

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz