Tygodnik Ciechanowski

Sobota, 19 czerwca 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl

Dotacja na dzienny dom seniora

13.02.2019 10:45:00

Ciechanów pozyskał dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu Seniora, który powstanie na bazie istniejącego, zlokalizowanego w siedzibie MOPS.
Realizacja inwestycji planowana jest do końca roku. Dzięki niej powstanie wyspecjalizowana jednostka wspierająca osoby starsze w ich codziennym funkcjonowaniu. Jak informuje ciechanowski ratusz, zgodnie z założeniami projektu, podstawowe wsparcie będzie polegało na budowaniu naturalnych więzi międzyludzkich, otworzy seniorom możliwość uczestniczenia w różnych rodzajach aktywności, m.in. społecznej, sportowo-rekreacyjnej czy możliwości korzystania z poradnictwa specjalistycznego. Możliwość aktywności seniorów poprzez tę formę wsparcia obniża koszty przeznaczone na całodobowe pobyty w instytucjonalnych formach wsparcia, np. w domach pomocy społecznej. Aktywność fizyczna i umysłowa pozwala na dłuższe funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz