Tygodnik Ciechanowski

Niedziela, 01 sierpnia 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl

Powiat ciechanowski wspiera OSP

 • 13
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 3

1/19

Fot. K. Kowalski

W tym roku samorząd powiatu ciechanowskiego na wsparcie ochotniczych straży pożarnych przeznaczył 45 tys. zł. Po 5 tys. zł dla każdej z 9 obdarowanych jednostek OSP. Podpisanie umów z przedstawicielami gmin na terenie których działają straże, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

- Już drugi rok z powiat wspiera jednostki OSP. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel 20 tys. zł. Ponieważ spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem, postanowiliśmy działanie to kontynuować. Jednocześnie zwiększyliśmy przeznaczoną na ten cel pulę środków finansowych. Nie są to kwoty duże, ale w skromnych budżetach jednostek OSP na pewno się przydadzą. Zależy nam, żeby co roku wspierać inne jednostki – stwierdziła podczas okolicznościowego wystąpienia starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak i zadeklarowała, że w latach następnych program wsparcia będzie kontynuowany.

Więcej w „TC” z 4 sierpnia.