Tygodnik Ciechanowski

Środa, 04 sierpnia 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl
  • Niewielki deficyt

    31.12.2020 09:30:00

    Rada Powiatu Żuromińskiego uchwaliła budżet na 2021 rok. Dochody nieco się powiększyły w stosunku do roku ubiegłego, a natomiast wydatki – zmniejszyły. Pomimo pandemii i związanych z nią ubytków w kasach samorządu, starostwo sobie radzi.

    Czytaj dalej