Tygodnik Ciechanowski

Środa, 04 sierpnia 2021

Zapraszamy na nową stronę: Ciech-Press - Portal Regionalny pod adresem www.ciechpress.pl
  • Skarga na pracowników DPS w Bądzynie

    09.07.2020 09:00:00

    Powiatowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z anonimowymi skargami. Jedną z nich zatytułowano „Prośba o pomoc”. Obie dotyczyły funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Radni udali się na miejsce, aby zweryfikować nadesłane informacje.

    Czytaj dalej